Poul Winsløw (Maj 1997)

Winslow-vinjettPoul Winslöw är runt de 45 men har varit inom pipbranchen i nästan 30 år. Därav förstår man att han var ganska ung när han började. Sin första anställning fick han hos Preben Holm och eftersom denne, inom dansk piptillverkning så betydelsefulle man, betytt enormt mycket för Poul, vill jag inleda med att berätta lite om honom.

W01PREBEN HOLM OCH ”DANISH DESIGN”
Preben Holm var framför andra den som på 60-talet gjorde ”danish design” till ett begrepp världen över. Han är sannolikt välkänd för de flesta pipsamlare, inte minst i USA där huvuddelen av hans pipor såldes. Produktionen var enorm och då han stod på toppen hade han 45 anställda. Då skall man också veta att Preben Holm själv vid denna tidpunkt inte var mer än 22 år gammal.
1983 skrev Preben Holm en självbiografi, vilken är en mycket intressant historik över hur ”Danish design” blev ett begrepp världen över. I denna skriver han bland annat:
”Naturligtvis hade jag inte lyckats om jag inte haft duktiga medarbetare, särskilt min förman som jag anställde för 16 år sedan då han endast var 16 år gammal. Jag lärde själv upp honom och av erfarenhet vet jag att det är på det sätt man får de bästa medhjälparna.”
Denne 16-årige pojke (i verkligheten var han 17) var POUL WINSLÖW.
Försäljningen i USA sjönk dock dramatiskt under 80-talet – pipor i ”Danish design” hade inte längre nyhetens behag. Preben Holm blev dessutom allvarligt sjuk, så endast 2 år efter att han skrivit ovanstående självbiografi, var han tvungen att stänga sin fabrik. 1989 dog han endast 43 år gammal.

W03POUL WINSLØW TRÄFFAR PREBEN HOLM
1967 annonserade Preben Holm efter lärlingar till sin pipfabrik. Poul läste annonsen och tänkte att det kanske kunde vara något, så han begav sig dit för att söka arbete. Han var dock inte ensam om att ha fått denna ingivelse, för när han anlände till fabriken fanns där ett stort antal unga pojkar, som alla kommit på samma tanke. Var och en blev personligen intervjuad av Preben Holm, som tydligen insåg att Poul var värd att satsa på, för han erbjöd honom omgående anställning.
Med ungdomens hela optimism var nu Poul helt inställd på att göra pipor direkt. Så en liten besvikelse blev det onekligen, när han blev varse att hans dagar mest kom att fyllas av att sopa golv och att utföra andra okvalificerade sysslor. Men det dröjde inte länge förrän han fick börja delta i produktionen, och Poul visade mycket snart sin fallenhet för yrket. Efter bara några år var han förman och fungerade som Preben Holms personlige assistent. Ett bevis på hur högt värde Preben tillmätte honom, fick Poul då han blev inkallad till militärtjänstgöring. Han erbjöds behålla 1/3 av lönen under hela tjänstgöringen om han lovade komma tillbaka efteråt, ett erbjudande han givetvis nappade på.
W02Men, som tidigare nämnts, lyckan vände för Preben Holm och när Poul 1985 kom hem från en semesterresa fann han fabriken stängd och själv stod han alltså utan jobb. Det var ett hårt slag och inte den typ av överraskning man vill mötas av, då man återvänder från en trevlig semester. Men situationen innebar också möjligheten att förverkliga en gammal dröm – att öppna eget. Poul beslöt göra ett försök och inredde en verkstad i sitt hus i Hvidovre. Givetvis är det inte lätt att starta på detta sätt och Poul medger att det var tufft de första åren. Men han fick god hjälp av STANWELL. Han åkte med dem till utställningar och mässor utomlands, där han i kundens åsyn och efter dennes önskemål färdigställde väl förberedda pipämnen – det var i allmänhet polering och infärgning som gjordes medan kunden såg på. På detta sätt fick han kontakt med många personer inom branschen, så dessa utställningar var betydelsefulla för Poul, även om han just då inte kunde sälja eller ens reklamera för sina egna pipor.

W04POULS VERKSTAD I HVIDOVRE
Poul har fortfarande pipmakeriet i anslutning till sin trevliga villa i Hvidovre i södra delen av Köpenhamn. Verkstaden är liten men synnerligen välordnad och trivsam. Här arbetar Poul tillsammans med två medarbetare och de producerar ungefär 900 pipor per år. Trots denna relativt stora produktion har man i dag svårt att tillgodose en efterhand ökande efterfrågan från ett flertal olika länder.

PIPOR SOM GÖR DIG GLAD
Poul vill göra sina pipor glada i en i övrigt kanske lite grå och trist värld. Detta är möjligen ett arv från fadern, som var konstnär. Han använder gärna inläggningar i olika material såsom buxbom, akryl och gullregn (ett mycket vackert ådrat träslag). Under de senaste åren har han också gjort många pipor med silverringar och hans ”Spigot-pipor” – med silver på både hals och spets – är underbara skönheter. Briaren färgas i olika nyanser från mycket ljust till mörkt brunt. Genomgående för alla infärgningar är att ådringen framträder mycket tydligt.

CROWN-PIPAN
Poul ville gärna ha några pipor att erbjuda dem, som tycker att en Winsløw-pipa är i dyraste laget. Därför tillkom serien CROWN. Detta är dock ingen andrasortering i vanlig bemärkelse – skillnaden ligger i att man använder en billigare briarklots och ett vanligt skaft, inte ett handgjort som på WINSLØW-piporna. Hantverksmässigt är även CROWN-piporna av mycket hög kvalitet och ådringen är ofta förbluffande fin i beaktande av det måttliga priset.

STÄMPLAR OCH SORTERINGAR
Äldre Winsløw-pipor är stämplade med namnet i blockbokstäver eller i en oval. Numera använder Poul sin symbol med ”fancy-pipan” och namnet WINSLØW i små blockbokstäver. Det är också en skillnad på skaftet mellan gamla och nya Winsløw-pipor. De gamla har vanligen en silverprick, även om det på vissa pipor även förekommer tre, inlagda i en triangel. På de nya finns två silverprickar av vilka den ena är lite större än den andra.
Toppkvaliteten stämplas P.C. (Private collection). Mycket få pipor når upp till denna klass. Övriga stämplas A-E, där de med ett ”A” är av högst kvalitet. Alla pipor tillverkas av briar från Corsica.

HANDGJORDA PIPSTOPPARE
Till varje Winsløw-pipa medföljer en pipstoppare i trä. Piporna levereras i en svart skinnpåse med namnet WINSLØW i guldtext. Även pipstopparen har fått ett alldeles eget litet skinnfodral.

KREATIVITETEN SITTER I HÖGSÄTET
Kreativiteten är anmärkningsvärd hög hos Poul Winsløw. Jag har under årens lopp sett ett stort antal utställningar med hans pipor, men det är fortfarande lika intressant var gång – man hittar alltid nya spännande pipor i hans monter. En orsak till detta kan vara, att Poul alltid är mycket lyhörd för kundernas önskemål. Detta innebär dock inte att han gör avkall på sina egna höga krav på formgivning, men leder till att han alltid tycks kunna förnya sig – en mycket berömvärd egenskap.

Jan Andersson
W09W05