Aktuellt

Svenska Pipklubbens Pipauktion

Lördagen den 8 juni kl. 13
i
Vollmer & Nilssons Pipmakeri
Vattenverksvägen 41 Malmö.

Info samt bilder på piporna finns HÄR.
En utskrivbar förteckning finns HÄR.

I samband med auktionen hålls också

Svenska Pipklubbens Årsmöte.

Verksamhetsberättelse finns HÄR.
Ekonomisk rapport finns HÄR.

 

2024-01-02

Stockholms Pipklubb har klubbmöte i samarbete med Cigarrummet den första helgfria tisdagen varje månad i Cigarrummets lounge. Temakvällar varvas med civiliserat umgänge. Rök och träffade likasinnade. Nya och gamla piprökare välkomnas.
Föranmälan krävs. Endast 12 platser. Deltagaravgift per tillfälle: 200 kr.
För mer information och anmälan kontakta Ralle Perera: rallehast@hotmail.com

Svenska Pipklubbens Pipauktion 2023

hålls lördagen den 17 juni kl. 13 i Vollmer & Nilssons pipmakeri, Vattenverksvägen 4, MALMÖ

Vollmer & Nilsson håller öppet hus från kl. 11 då man kan se deras pipmakeri och umgås med andra deltagare.

Före auktionen hålls ett kort årsmöte.
Här kan man läsa den ekonomiska redovisningen samt  verksamhetsberättelse. 

Auktionsobjekten finns utställda från kl. 12.

Deltagandet är gratis. Kaffe och drycker finns i pipmakeriet och betalas kontant.

Inköpta varor betalas till klubbens bankgiro 5655-2821 senast en vecka efter avslutad auktion (inga kontanter).

Anmälan om deltagande senast den 12 juni till sekreteraren (adress nedan).

Du som inte har möjlighet att närvara kan ändå vara med och bjuda på piporna. Buden insändes skriftligen (brev eller e-mail) till sekreteraren senast den 15 juni. Dina bud hålls hemliga och budgivningen för Din räkning sköts av någon i styrelsen, så att Du inte behöver betala mer än nödvändigt. Porto för utsändandet av piporna tillkommer.

VÄLKOMNA!

www.svenskapipklubben.se
Anmälan om deltagande samt insändande av bud till:

Jan Andersson
e-mail: jan-pipa@outlook.com
eller
Matteröd 2800 28291 Tyringe

 

 

 

 

PIPAUKTION

Lördagen den 11 juni
kl. 14

i

Vollmer & Nilssons
pipmakeri

Vattenverksvägen 41
MALMÖ

Vollmer & Nilsson håller öppet hus från kl. 11 då man kan se deras pipmakeri
och umgås med andra deltagare.
Auktionen börjar kl. 14 och auktionsobjekten finns utställda från kl. 12.
Deltagandet är gratis. Kaffe och drycker finns i pipmakeriet och betalas kontant.
Inköpta varor betalas till klubbens bankgiro
5655-2821 senast en vecka efter avslutad auktion (inga kontanter).

Anmälan om deltagande senast den 4 juni till sekreteraren (adress nedan).

Du som inte har möjlighet att närvara kan ändå vara med och bjuda på piporna. Buden insändes skriftligen (brev eller e-mail) till sekreteraren senast den 8 juni. Dina bud hålls hemliga och budgivningen för Din räkning sköts av någon i styrelsen, så att Du inte behöver betala mer än nödvändigt. Porto för utsändandet av piporna tillkommer.

Samtliga pipor finns avbildade på vår hemsida, där Du också kan ladda ner en lista för utskrift. Om Du inte har möjlighet att skriva ut listan, kontakta sekreteraren så skickar han den per post.

VÄLKOMNA!

Anmälan om deltagande samt insändande av bud till:

Jan Andersson

e-mail: jan-pipa@outlook.com

eller

Jan Andersson
Matteröd 2800
28291 Tyringe

 

Årsmöte 2022

Som meddelades i novembernumret av Rökringar håller vi årsmöte den 5 februari kl. 14 hos Vollmer & Nilsson, Vattenverksvägen 41, Malmö.

Anmälan om deltagande till jan-pipa@outlook.com eller 073 0862115 senast den 31 januari.

Dagordning för mötet finns HÄR
Verksamhetsberättelsen för 2021 finns HÄR
Ekonomisk redovisning för 2021 finns HÄR

 

PIPAUKTION 2019
Lördagen den 26 okt.
kl.14
i
Vollmer & Nilssons pipmakeri
Vattenverksvägen 41
MALMÖ

Vollmer & Nilsson håller öppet hus från kl. 11 då man kan se deras pipmakeri och umgås med andra deltagare.
Auktionen börjar kl. 14 och auktionsobjekten finns utställda från kl. 12.
Vi har inte ordnat någon gemensam lunch, men det finns matställen i
omgivningen.

Deltagandet är gratis. Kaffe och drycker finns i pipmakeriet och betalas kontant.
Inköpta varor betalas antingen kontant eller till klubbens bankgiro 5655-2821 senast en vecka efter avslutad auktion.

Anmälan om deltagande senast den 21 oktober till sekreteraren (Tel: 0451-53047 eller e-mail: jan-pipa@outlook.com (OBS! Ny mejl-adress) eller brev: Jan Andersson, Matteröd 2800, 28291 TYRINGE).

Du som inte har möjlighet att närvara kan ändå vara med och bjuda på piporna. Buden insändes skriftligen (brev eller e-mail) till sekreteraren senast den 24 oktober. Dina bud hålls hemliga och budgivningen för Din räkning sköts av någon i styrelsen, så att Du inte behöver betala mer än nödvändigt. Porto för utsändandet av piporna tillkommer.

Samtliga pipor finns avbildade på vår hemsida, där Du också kan ladda ner en lista för utskrift. Om Du inte har möjlighet att skriva ut listan, kontakta sekreteraren så skickar han den per post.

VÄLKOMNA!

www.svenskapipklubben.se

 

 

Svenska Pipklubbens

ÅRSMÖTE
hålls
LÖRDAGEN DEN 15 JUNI KL. 13
hos

Mellgrens Fine Tobacco, Mölndalsvägen 3
Göteborg

 Liksom tidigare år hoppas vi få möta både nya och gamla vänner vid vårt årsmöte och få många trevliga pratstunder.

Mikael Johansson

är välbekant för våra medlemmar eftersom han skrivit ett antal artiklar i Rökringar, där han ger tips om hur man odlar och blandar sin egen tobak. Han kommer att berätta om två av sina egna blandningar och hur han gått tillväga för att odla delar av de ingående komponenterna. Deltagarna kommer också att få tillfälle att smaka på blandningarna.

 Mellgrens håller öppet hela kvällen för dem som önskar göra detta till en heldag och lovar att baren är välfylld. De har också ett bra samarbete med sin granne, Spoton hostel (www.spotonhostel.com), som erbjuder ett prisvärt boende alltifrån familjerum till sovsal och egna rum med hotellstandard. För bästa pris kontakta Christoffer Blixt på chris@spotonhostel.com eller 031- 401296 och ange att Du är på besök hos Mellgrens.

Verksamhetsberättelse och resultaträkning finns utlagd på klubbens hemsida. Har Du inte möjlighet att läsa dem där, kontakta sekreteraren så skickar han ett exemplar.

Anmälan om deltagande senast måndagen den 10 juni till
jan.pipa@tele2.se  telefon 0451- 53047
ellerinfo@mellgrens.se  telefon 031- 404002

 Hjärtligt välkomna!

Verksamhetsberättelsen finns att läsa här.
Ekonomisk rapport här.

 

PIPAUKTION 2018

Lördagen den 10 nov. kl. 14
i
Vollmer & Nilssons pipmakeri
Vattenverksvägen 41
MALMÖ

Vollmer & Nilsson håller öppet hus från kl. 11 då man kan se deras pipmakeri och umgås med andra deltagare.
Auktionen börjar kl. 14 och auktionsobjekten finns utställda från kl. 12.
Vi har i år inte ordnat någon gemensam lunch, men det finns matställen i omgivningen.
Deltagandet är gratis. Kaffe och drycker finns i pipmakeriet och betalas kontant.
Inköpta varor betalas antingen kontant eller till klubbens bankgiro
5655-2821 senast en vecka efter avslutad auktion.
Anmälan om deltagande senast den 5 november till sekreteraren (Tel: 0451-53047 eller e-mail: jan.pipa@tele2.se eller brev: Jan Andersson, Matteröd 2800, 28291 TYRINGE).
Du som inte har möjlighet att närvara kan ändå vara med och bjuda på piporna. Buden insändes skriftligen (brev eller e-mail) till sekreteraren senast den 8 november. Dina bud hålls hemliga och budgivningen för Din räkning sköts av någon i styrelsen, så att Du inte behöver betala mer än nödvändigt. Porto för utsändandet av piporna tillkommer.
Samtliga pipor finns avbildade på vår hemsida, där Du också kan ladda ner en lista för utskrift. Om Du inte har möjlighet att skriva ut listan, kontakta sekreteraren så skickar han den per post.

VÄLKOMNA!

 

Pipauktion

Lördagen den 11 november kl. 13

Restaurang Mässingshornet
Kirsebergsgatan 32, Malmö
och hos
Vollmer & Nilsson
Vattenverksvägen 41

För dem som så önskar håller Vollmer & Nilsson öppet hus från kl. 11, då det finns möjlighet att se deras verkstad. Själva auktionen kommer att gå av stapeln i ett rum ovanför verkstaden och där finns auktionsobjekten utställda från kl. 12.

Därefter förflyttar vi oss till Restaurang Mässingshornet, där vi äter lunch kl. 13. (Det är bara en liten bit att gå). Efter avslutad lunch återvänder vi till Vollmer & Nilsson för själva auktionen.

Priset för deltagande är 250 kr. (betalas på plats) vilket inkluderar mat och kaffe. Det serveras en kötträtt. Om någon önskar specialkost, ange detta vid anmälan.

 Anmälan om deltagande senast den 6 november till sekreteraren (Tel: 0451-53047 eller e-mail: jan.pipa@tele2.se eller brev: Jan Andersson, Matteröd 2800, 28291 TYRINGE).
Anmälan är bindande, eftersom vi får betala för det antal luncher vi beställt.

Du som inte har möjlighet att närvara kan ändå vara med och bjuda på piporna. Buden insändes skriftligen (brev eller e-mail) till sekreteraren senast den 9 november. Dina bud hålls hemliga och budgivningen för Din räkning sköts av någon i styrelsen, så att Du inte behöver betala mer än nödvändigt. Porto för utsändandet av piporna tillkommer.

 Samtliga pipor finns avbildade på vår hemsida, där Du också kan ladda ner en lista för utskrift. Om Du inte har möjlighet att skriva ut listan, kontakta sekreteraren så skickar han den per post.

VÄLKOMNA!

www.svenskapipklubben.se

 

 

PROTOKOLL FRÅN SVENSKA PIPKLUBBENS ÅRSMÖTE I GÖTEBORG DEN 17 JUNI 2017.

Närvarande: Cirka 20 stycken.

 

 • 1  Per Billhäll hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
 • 2. Till ordförande för mötet valdes Per Billhäll.
 • 3. Till sekreterare för mötet valdes Jan Andersson.
 • 4. Till justeringsmän för dagens protokoll samt rösträknare valdes Tomas Broberg och Per Kreutz.
 • 5. Styrelsens årsberättelse godkändes.
 • 6. Den ekonomiska rapporten godkändes.
 • 7. Revisionsberättelsen föredrogs.
 • 8 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 •  9. Enligt styrelsens förslag fastställdes medlemsavgiften för 2018 till 300 kr.
 • 10. Till ordförande för det kommande verksamhetsåret omvaldes Per Billhäll. Mandattid 1 år.
 • 11. Till styrelseledamöter valdes Bengt Carlson, Jan Andersson, Ingela Creutz, Tom Eltang, Andreas Persson och Patrik Eng. Per Kreutz hade avsagt sig omval. Som nya styrelseledamöter invaldes Mathias Amnell och Torbjörn Lindén. Mandattiden för samtliga är 1 år.
 • 12. Till revisorer omvaldes Tomas Broberg och Stefan Andersson.
 • 13. World Cup anordnas i Figueres Girona i Spanien den 12 – 16 oktober. Tomas Callheim uttryckte intresse för att deltaga. Intresserade kan kontakta sekreteraren snarast.
 • 14. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Matteröd i juni 2017

 

Per Billhäll                                                                         Jan Andersson

Per Billhäll, ordf.                                                               Jan Andersson, sekr.

Tomas Broberg                                                                  Per Kreutz

Tomas Broberg, justeringsman                                          Per Kreutz, justeringsman

Svenska Pipklubbens

ÅRSMÖTE
hålls
LÖRDAGEN DEN 17 JUNI KL. 13
hos
Mellgrens Tobakshandel, Mölndalsvägen 3
Göteborg

Liksom tidigare år hoppas vi få möta många både nya och gamla vänner vid vårt årsmöte och få många trevliga pratstunder. En hel del pipmakare kommer också att närvara, så Du har möjlighet att få svar på alla frågor Du kan tänkas ha.
Eventuellt kommer vi också att ha någon extra programpunkt, men det meddelas i så fall på vår hemsida.

Mellgrens håller öppet hela kvällen för dem som önskar göra detta till en heldag och lovar att baren är välfylld. De har också ett bra samarbete med sin granne, Spoton hostel (www.spotonhostel.com), som erbjuder ett prisvärt boende alltifrån familjerum till sovsal och egna rum med hotellstandard. För bästa pris kontakta Christoffer Blixt på chris@spotonhostel.com eller 031- 401296 och ange att Du är på besök hos Mellgrens.

Verksamhetsberättelse och resultaträkning finns utlagd på klubbens hemsida. Har Du inte möjlighet att läsa dem där, kontakta sekreteraren så skickar han ett exemplar.

Anmälan om deltagande senast måndagen den 12 juni till
jan.pipa@tele2.se  telefon 0451- 53047
eller
info@mellgrens.se  telefon 031- 404002

 Hjärtligt välkomna!

 

 

Pipauktion 2016
Lördagen den 29 oktober kl. 13

Restaurang Mässingshornet
Kirsebergsgatan 32, Malmö
och hos
Vollmer & Nilsson
Vattenverksvägen 41
Malmö

För dem som så önskar håller Vollmer & Nilsson öppet hus från kl. 11, då det finns möjlighet att se deras verkstad. Själva auktionen kommer att gå av stapeln i ett rum ovanför verkstaden och där finns auktionsobjekten utställda från kl. 12.

Därefter förflyttar vi oss till Restaurang Mässingshornet, där vi äter lunch kl. 13. (Det är bara en liten bit att gå). Efter avslutad lunch återvänder vi till Vollmer & Nilsson för själva auktionen.

Priset för deltagande är 250 kr. (betalas på plats) vilket inkluderar mat och kaffe. Det serveras en kötträtt. Om någon önskar specialkost, ange detta vid anmälan.

Anmälan om deltagande senast den 24 oktober till sekreteraren (Tel: 0451-53047 eller e-mail: jan.pipa@tele2.se eller brev: Jan Andersson, Matteröd 2800, 28291 TYRINGE).
Anmälan är bindande, eftersom vi får betala för det antal luncher vi beställt.

Du som inte har möjlighet att närvara kan ändå vara med och bjuda på piporna. Buden insändes skriftligen (brev eller e-mail) till sekreteraren senast den 27 oktober. Dina bud hålls hemliga och budgivningen för Din räkning sköts av någon i styrelsen, så att Du inte behöver betala mer än nödvändigt. Porto för utsändandet av piporna tillkommer.

VÄLKOMNA!