Om oss

SVENSKA PIPKLUBBEN är en rent ideell organisation som bildades hösten 1991. Den har idag ca 350 medlemmar och syftet med klubben är enligt stadgarna:

  • Att samla alla som vill dela den glädje pipan kan skänka.
  • Att öka kunskapen om pipor och tobak.
  • Att öka kunskapen om samt upprätthålla de gamla traditioner som hänger samman med piprökning.
  • Att organisera lokala pipklubbar på platser där det finns tillräckligt många intresserade.
  • Att verka för samarbete med pipklubbar i andra länder.

SVENSKA PIPKLUBBEN har för närvarande fem lokalklubbar:
Matteröds Gammeldansk Kapnismologiska Klubb
Fumare Pro Mille (Malmö)
Skaraborgs Kapnismologiska Ordensällskap
Stockholms Pipklubb
Nancy Lee (Göteborg)

Till möten i dessa klubbar är alla medlemmar i SP välkomna. Förhoppningsvis kommer fler lokala klubbar att starta inom de närmasta åren.

SVENSKA PIPKLUBBEN är ansluten till NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM (NT), en paraplyorganisation för pipklubbar i de nordiska länderna och CIPC, den internationella organisationen för pipklubbar över hela världen.

SVENSKA PIPKLUBBEN ger ut tidningen RÖKRINGAR, som kommer med 4 nummer per år. Tidningen trycks i färg och varje nummer omfattar minst 24 sidor. Genom medlemskapet i NT får alla medlemmar dessutom tidningen PIBER & TOBAK, som också utkommer 4 gånger om året.

Som nämndes inledningsvis är SVENSKA PIPKLUBBEN helt ideell, vilket innebär att alla uppdrag inom klubben är oavlönade. Under den tid klubben existerat har den skaffat sig ett gott internationellt rykte och har kontakter med ett stort antal pipklubbar och andra organisationer över hela världen.

Årsavgiften i SVENSKA PIPKLUBBEN är 300 kr (av vilken vi betalar 110 kr till NT) vilken betalas in på klubbens bankgironummer 5655-2821.

Alla nya medlemmar får gratis häftet PIPOR OCH PIPVÅRD som omfattar 36 sidor och är tryckt i färg. Det innehåller en del information som alla piprökare bör känna till.

Ett medlemskap i SVENSKA PIPKLUBBEN ger Dig kontakter med likasinnade och ett ökat kunnande om Din hobby.

Välkommen som medlem!

Styrelsen

1Ordförande / President
Per Billhäll
Gäddarp Granhult
511 94 Älekulla
0709-38 00 37
mailto:perbillhall@icloud.com


2V ordförande / V President
Bengt Carlson
Notariegränden 44
226 47 Lund
046 – 12 87 98
bengt.carlson@comhem.se


3 Sekreterare / Secretary
Jan Andersson
Matteröd 2800
282 91 Tyringe
0451 – 530 47
jan.pipa@tele2.se

 


5 Tom Eltang
Hyldegaardsvej 38A
DK-2920 Charlottenlund
+45 2681 4555
tom@eltang.com


Ingela-CKassör/Treasurer
Ingela Creutz
Torpegård 2741
282 91 Tyringe
076 8865069
ingela.creutz@gmail.com


TobbeTorbjörn Lindén
Magnus Stenbocksgatan 8B
222 24 Lund
0708-99 06 90
oldgowrie@gmail.com


8Webmaster
Andreas Persson
Ulvögatan 4
257 31 Rydebäck
0732-446687
a4@telia.com

 


Eng3Patrik Eng
Kyrkogatan 10A
541 76 Väring
0733-572029
peng@kapnismologiskaorden.se

 


image1

Mathias Amnell
Långhusallén 1C
305 56 Halmstad
0738-04 02 94
mathias@apping.se

 

 

Martin Jönsson
Regeringsgatan 87
374 36 Karlshamn
073 2066111
martin.a.jonsson@hotmail.com


Hedersledamot

4Olov Andersson
Södra Vägen 25B
302 42 Halmstad
035-12 02 888
olov.an@telia.com