Om oss

SVENSKA PIPKLUBBEN är en rent ideell organisation som bildades hösten 1991. Den har idag ca 350 medlemmar och syftet med klubben är enligt stadgarna:

  • Att samla alla som vill dela den glädje pipan kan skänka.
  • Att öka kunskapen om pipor och tobak.
  • Att öka kunskapen om samt upprätthålla de gamla traditioner som hänger samman med piprökning.
  • Att organisera lokala pipklubbar på platser där det finns tillräckligt många intresserade.
  • Att verka för samarbete med pipklubbar i andra länder.

SVENSKA PIPKLUBBEN har för närvarande fem lokalklubbar:
Matteröds Gammeldansk Kapnismologiska Klubb
Fumare Pro Mille (Malmö)
Skaraborgs Kapnismologiska Ordensällskap
Stockholms Pipklubb
Nancy Lee (Göteborg)

Till möten i dessa klubbar är alla medlemmar i SP välkomna. Förhoppningsvis kommer fler lokala klubbar att starta inom de närmasta åren.

SVENSKA PIPKLUBBEN är ansluten till NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM (NT), en paraplyorganisation för pipklubbar i de nordiska länderna och CIPC, den internationella organisationen för pipklubbar över hela världen.

SVENSKA PIPKLUBBEN ger ut tidningen RÖKRINGAR, som kommer med 4 nummer per år. Tidningen trycks i färg och varje nummer omfattar minst 24 sidor. Genom medlemskapet i NT får alla medlemmar dessutom tidningen PIBER & TOBAK, som också utkommer 4 gånger om året.

Som nämndes inledningsvis är SVENSKA PIPKLUBBEN helt ideell, vilket innebär att alla uppdrag inom klubben är oavlönade. Under den tid klubben existerat har den skaffat sig ett gott internationellt rykte och har kontakter med ett stort antal pipklubbar och andra organisationer över hela världen.

Årsavgiften i SVENSKA PIPKLUBBEN är 350 kr (av vilken vi betalar 110 kr till NT) vilken betalas in på klubbens bankgironummer 5655-2821.

Alla nya medlemmar får gratis häftet PIPOR OCH PIPVÅRD som omfattar 36 sidor och är tryckt i färg. Det innehåller en del information som alla piprökare bör känna till.

Ett medlemskap i SVENSKA PIPKLUBBEN ger Dig kontakter med likasinnade och ett ökat kunnande om Din hobby.

Välkommen som medlem!