Arne Ljung

Ljung02

Av de pipmakare som presenteras i den här jubileumsskriften är Arne Ljung den ende jag inte lärt känna personligen. Arne Ljung avled 1998, 85 år gammal, och hade då lidit av cancer i drygt 30 år. Tyvärr finns det inte många av hans pipor kvar här i landet, eftersom huvuddelen gick på export. De flesta finns i Japan, där Arne blev mer eller mindre helgonförklarad och där det betalades fantasipriser för hans pipor. Pipmakaren Dura Semjaniv stod i nära kontakt med Arne Ljung under hans sista år i livet, och då Dura själv startade som pipmakare fick han Ljung01många goda råd och tips av Arne. Dura fick också ärva alla Arnes teckningar på pipmodeller, en omfattande samling och en ovärderlig skatt att äga. Då jag vid ett besök hos Dura satt och bläddrade bland dessa teckningar hittade jag en broschyr från början av 60-talet, i vilken Arne berättar om sig själv och sin verksamhet. Läs och njut av det livsbejakande sätt på vilket Arne här skildrar sitt liv och sin verksamhet: Jag är pipmakare och en lycklig människa…….. Kan man vara lycklig när man är 58 år? När man för 3 år sedan drabbades av en livshotande sjukdom? När man efter sjukdomen tvingades lämna en mångårig befattning som disponent i ett bilföretag? Svaret är ja. – Jag är trots allt en lycklig människa! -lycklig över att få leva… -lycklig över att en mångårig hobby kunnat vändas till en stimulerande försörjningskälla… -lycklig över att kunna vara en integrerad människa… -lycklig över att nu ha möjlighet ”to smell the flowers along the road”… -lycklig över att vara engagerad som Sveriges förste och ende lärare i pipmakeri som hobby i TBV:s regi… -lycklig över Ljung032att kanske vara Sveriges ende piphantverkare… -lycklig över att mina pipor blivit uppskattade såväl hemma som på kontinenten och i Amerika… -lycklig över att få företräda ”ett hantverk i själatåget” som min verksamhet beskrivits i en tidningsartikel… -lycklig över att så länge den siste piprökande individualisten lever, kommer pipmakeriet som konsthantverk att fortleva… -lycklig över att Svenska Slöjdföreningen (The Swedish Society for Industrial Design) med Form Design Center i Malmö har mina pipor med på sin nu pågående utställning KONST – HANTVERK…

Ja, det var väl egentligen det jag ville berätta.

Arne Ljung