Sara Eltang (Maj 2007)

Sara-Eltang-vinjettTom Eltang tillhör den yppersta eliten av pipmakare och hans pipor säljs över hela världen. Efterfrågan överstiger hela tiden tillgången och många återförsäljare är förtvivlade över, att de inte får på långt när så många pipor som de vill ha. Så då jag en dag i februari besöker Eltangs Pibemageri i Ordrup kan jag inte låta bli att fråga Tom: ”För ett par år sedan lanserades Sara Eltang-piporna. Varför göra en serie billigare pipor, när Du istället kunde göra fler ”äkta” Eltang-pipor, som betingar helt andra priser?” Toms svar visar på den uppriktiga och äkta kärlek han känner för sitt yrke – och för oss piprökare.

Sara-Eltang-01Tom vet att alla inte har råd att köpa de dyrbara pipor han normalt producerar, och han är också väl medveten om att många av hans bästa pipor aldrig blir rökta. Men, som Tom säger, en pipa behöver inte kosta en förmögenhet för att vara bra, och en billigare pipa kan skänka sin ägare lika mycket glädje som en pipa som kanske kostar 10 eller 20 gånger så mycket. Det är här ”Sara Eltang” kommer in i bilden, pipor som håller ett måttligt pris samtidigt som man på intet sätt gjort avkall på vare sig  hantverk eller rökegenskaper.

Sara-Eltang-02Men Tom påpekar också att det stora antalet Sara-pipor gör att man kan köpa in mycket större kvantiteter briar, och då finns det mer att välja bland när de riktiga toppklossarna, de som förhoppningsvis blir pipor i de allra högsta prislägena, ska plockas ut. ”Sedan är det nyttigt för mig att göra många pipor”, säger Tom. Nu blir jag förvånad, jag trodde verkligen att han gjorde tillräckligt många pipor redan innan Sara-pipornas tillkomst. Men Tom förklarar det hela. ”Jag har hela tiden siktet inställt på att göra en pipa så perfekt som möjligt, varje enskild pipa ska om möjligt vara lite bättre än den föregående. Har man den inställningen och gör många pipor utvecklas man ständigt, både när det gäller snabbhet och precision.”

Men låt oss lämna Tom för en stund, för, som bekant, bakom varje framgångsrik man står en kvinna – hon heter i det här fallet Pia och är Toms hustru sedan mer än 20 år. Pia jobbade tills för några år sedan som lärare, men ägnar sig nu på heltid åt deras gemensamma firma. Det är Pia som huvudsakligen ansvarar för Sara-piporna, hon sköter marknadsföringen och är även delaktig i själva tillverkningen genom att hon blästrar, slipar, färgar in och polerar. Och, inte minst viktigt – Pia är en stenhård kontrollant som inte godkänner den minsta lilla defekt. Så slarvar Tom vid något tillfälle, kan han vara säker på att Pia talar om det för honom.

Det mest utpräglade draget för Sara-piporna är ”rökvänlighet”. Huvuddelen av piporna bygger på de klassiska pipmodellerna och är av medium storlek. Ytterligheter, såsom pipor med extremt höga och smala eller kraftigt koniska tobakshål har undvikits. Sara-piporna är avsedda att röka i! Att hantverket är av högsta klass behöver väl knappast påpekas, inte heller att såväl de blästrade som de släta piporna ofta uppvisar en fantastiskt fin ådring. Detta är inte så konstigt, eftersom Tom och Pia enbart köper briar av den högsta kvaliteten.

Sara-Eltang-03För närvarande tillverkas Sara Eltang-piporna i 25 olika modeller och samtliga finns i slätt och blästrat utförande. Med tanke på den tyska marknaden görs 6 av modellerna även med 9 mm:s filter (När ska tyskarna sluta med detta ofog att röka filterpipor?). Den årliga produktionen ligger på cirka 500 pipor, mer hinner man helt enkelt inte med. Alla pipor har akrylskaft och ämnena till dessa görs i Italien. I Danmark och Sverige kan piporna än så länge bara köpas på Internet hos www.scandpipes.com (priser i svenska kronor) eller www.piapipes.com (priser endast i dollar och euro), men ute i världen finns de i ett utvalt antal butiker:  3 i Tyskland, 2 i USA samt en butik i vardera Italien, Ryssland, Ukraina, Japan, Kina och Kanada. Man ska veta att Tom och Pia inte släpper iväg några pipor till en butik, om de inte är helt övertygad om att den är seriös. Antingen har de besökt butiken personligen eller så har de fått goda referenser från någon de har fullt förtroende för. I Frankrike har man ingen butik, men Pia berättar att man säljer en hel del pipor till enskilda personer i just Frankrike, vilket nog är ganska ovanligt. Frankrike har som bekant en stor inhemsk produktion av pipor och den allmänna uppfattningen är väl att fransmän gärna handlar franskt. Men Sara Eltang-piporna har fått många att frångå detta mönster.

Sara-Eltang-04Pipklubbar har blivit en speciell nisch för Sara Eltang-piporna. Det är alltså inte bara Svenska Pipklubben som har en klubbpipa av detta märke, vi är i gott sällskap med klubbar i Portugal, Spanien och Hong Kong.

Så var det då det där med namnet Sara Eltang! Pia och Tom har två döttrar, Sofie och Sara, och yngsta dottern Sara har alltså fått ge namn åt piporna. ”Men vad säger Sofie då”, undrar jag, ”är hon inte avundssjuk?” Pia och Tom försäkrar att de pratat igenom detta ordentligt med båda flickorna och fått klartecken från Sofie. Det känns betryggande, men hos paret Eltang dyker ständigt nya idéer upp och vägen till att omsätta dessa idéer i praktiken är aldrig lång, så jag skulle inte bli förvånad om det rätt som det är dyker upp en helt ny serie pipor. Hur den skulle se ut har jag ingen aning om, men jag är ganska övertygad om att den i så fall kommer att kallas Sofie Eltang.

Jan Andersson