De klassiska pipmodellerna

piporDe klassiska pipmodellerna har alla fått namn. De modeller jag tar upp här är de vanligaste, och i de flesta fall är fabrikerna eniga om benämningarna när det gäller dessa. Sedan finns det en hel flora av namn på andra modeller, mer eller mindre knutna till en speciell tillverkare.

Den utan tvekan vanligaste pipmodellen är BILLIARD. Den kännetecknas av det lätt rundade huvudet och att halsen är kortare än spetsen.

Förlänger man halsen så att den blir längre än spetsen får vi en LIVERPOOL, och om vi byter den vanliga spetsen mot en sadelspets kallas den LOVAT. Till denna modell finns det en upphovsman hämtad ur den adliga engelska familjen Lovat. Dock råder viss oenighet om vem inom familjen som skall få äran för detta, men de flesta experter anser att det är Lord Fraser Lovat, som levde under slutet av förra seklet.

Samtliga nu nämnda modeller har rund hals. Om vi tar en Liverpool eller Lovat och gör halsen oval får vi en CANADIAN. Denna modell förekommer ibland med utpräglat lång hals, vilket kan vara mycket elegant.

Nästa modell är APPLE och det är inte så svårt att gissa varför den har fått sitt namn. Gör vi hals och spets lite längre och slankare får vi en PRINCE. En del fabrikanter anser att spetsen skall vara lite böjd för att det skall vara en äkta Prince, men här går uppfattningarna isär. Den som gett namn åt modellen är Prinsen av Wales (han med Lily Langtree) som alltid rökte denna modell.

Liksom med Apple är det inte så svårt att gissa varför POT har fått sitt namn. Den kännetecknas av de raka sidorna. För att vara riktigt klassisk skall huvudets diameter vara större än dess höjd. Halsen är rund.

pipor2

BULLDOG är en annan av de genuint klassiska. Den kännetecknas av kanten en bit från huvudets ovansida. Oftast är här sågat en eller två ringar runt huvudet. Det är svårt att säga var namnet kommer ifrån men som någon sade: ”Är det någon pipmodell som skall kallas Bulldog, så måste det vara denna”.

Gör vi huvudet lägre och bredare får vi istället en RHODESIAN.

DUBLIN kännetecknas av huvudets koniska form. Ofta är också detta lite framåtlutat.

CHIMNEY är en pipa med högt smalt huvud och

ZULU har ett huvud som en DUBLIN men en svagt böjd spets. En Zulu skall vara ganska kort och kraftig.

POKER eller STAND UP POKER beskrives bäst av bilderna och COGNAC har ett huvud påminnande om ett cognacsglas.

En böjd pipa kallas helt enkelt BENT. Beroende på hur mycket böjd den är benämnes den quarter- half- eller full bent. Den som visas på bilden är half-bent. Men här i Sverige använder vi kanske helst beteckningen SNUGGA på en pipa av den här typen.
pipor3